Återbetalningspolicy

- Vi garanterar 100% säker internationell frakt på framsidan av er dörr
- Alla internationella paket spårar vi med spårningsnummer
- Vid konfiskering vid tullen tillhandahåller vi en gratis retur inom 3 veckor från det ögonblick från det att det skickades till order om att återvända fallet (2 pennor per månad)
- Butiken förbehåller sig rätten att vägra att returnera varorna utan förklaring